หน้าหลัก
ติดต่อในนาม

พระครูพิบูลนันทวิทย์  
เจ้าอาวาสวัดหนองแดง
  หมู่ที่ ต.เปือ  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน  55160
โทรศัพท์/
แฟกซ์.054 797 292,  089 023 9846   
Email: Ndm1.2555@gmail.com

การสนับสนุนกิจกรรมของวัดหนองแดง
(
การโอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคาร)
 

  วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
โทร.089 023 9846,  Email:Ndm1.2555@gmail.com,  ID.line Ndm1

Toshiba Computer  

No title